کرم لارگو (Largo Cream)اصل


قیمت: 300,000 ریال


روش خرید: نقدی و پستی و ...


کرم لارگو 2016 (Largo Cream) :: کرم لارگو یکی از محبوب ترین و قدرتمندترین محصولاتی است که جهت درمان مشکلات جن.سی در آقایان مورد استفاده قرار میگیرد.این کرم موضعی مزایای زیر را دارا میباشد : افزایش اندازه عضو تناسلی ، تسلط نسبی بر مدت زمان نزدیکی ، افزایش گردش خون موضعی ، افزایش نعـ ـوظ (شـ ـق پذیری) و افزایش نسبی میل جن.سی و... کرم لارگو :: بزرگ کننده و طویل کننده عضو تناسـ ـلی آقایان با ایجاد تاخیر در انـ ـزال - حجم کرم لارگو :40 میلی می باشد و ساخت کشور آلمان است.

طبق آمارهای کسب شده تقریبا 70 درصد از افراد در سراسر دنیا از کوچک بودن آلـ ـت تناسلی خود رنج برده و احساس حقارت می کنند. کوچک بودن آلـ ـت تناسـ ـلی یک مرد اثرات بسیار بدی را در زندگی و فکر او دارد و حاصلش : افسردگی ، عدم اعتماد به نفس ، خجالتی شدن ، سرخورده شدن از روابط جنـ ـسی و نارضایتی شریک جن.سی او و.... خواهد بود. کرم لارگو : شاید نام این محصول برای آن دسته از افرادی که کمی در ارتباط با محصولاتی از این قبیل به جستجو و تحقیق پرداخته اند ، نا آشنا نباشد. کرم لارگو یکی از محبوب ترین و قدرتمند ترین محصولاتی است که جهت درمان مشکلات جنس.ی در آقایان مورد استفاده قرار میگیرد.

»» توسط این کرم موضعی میتوان به نتایج زیر دست یافت :: افزودن به درازا ، ضخامت و سختی آلـ ـت تناسـ ـلی در حالت نعـ ـوظ به صورت دائمی و مادام العمر. - افزودن به حالت شق پذیری هر چه بیشتر آلـ ـت تناسلی در هنگام تحریک جن.سی که از آن به عنوان سختی صخره یاد میشود. تسلط بر زمان ، قدرت و کیفیت نزدیکی. افزایش گردش خون در اندام تناسـ ـلی که بهبود وضعیت جنس.ی فرد را به همراه دارد. افزایش قدرت اورگـ ـاسم یا اوج لذت جن.سی. درمان انـ ـزال زودرس در طولانی مدت. شفاف شدن پوست آلـ ـت تناسلی - درمان اضطراب و تشویش پیش از نزدیکی(Stress & Anxiety) به علت پیدا کردن اعتماد به نفس از داشتن آلـ ـتی خوش سایز - افزایش شور جوانی(Vigor) و احساس شادابی - افزایش میزان و شدت جریان خون در مناطق جنـ ـسی(Genitals) و پر خون گردیدن کامل حوضچه های اسفنجی در هنگام نعـ ـوظ به علت دارا بودن عوامل متسع کننده عروقی(Vasodilators) - اورگـ ـاسم(Org asm) شدید تر ، فشرده تر و قوی تر
      

برخی از امکانات و قابلیتها:

 اصل ترین لارگوی داخل بازار به نام 2016
 افزایش گردش خون در اندام تناس ـلی که بهبود وضعیت جنـ ـسی فرد را به همراه دارد.
 افزایش قدرت اورگ.اسم یا اوج لذت جن.سی
 درمان انـ ـزال زودرس در طولانی مدت.
 تسلط بر زمان ، قدرت و کیفیت نزدیکی
 افزایش شور جوانی(Vigor) و احساس شادابی